Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 2 listopada 2018 (piątek)
  • 15,16,17 kwietnia 2019 (pon. ,wt., śr.)- egzamin ósmoklasisty
  • 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
  • 30 kwietnia 2019 r. (wtorek)
  • 2 maja 2019 r. (czwartek)
  • 19 czerwca 2019 r. (środa)