Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Rabce-Zdroju jest najstarszą działającą szkołą na terenie Rabki. Pierwsze wzmianki dotyczące Szkoły w Słonem pochodzą z 1896 roku – zawarte są one w Kronice Szkoły z lat 1896-1928 oraz w Księdze Wizytacyjnej. Początkowo nauka odbywała się  w domu prywatnym. Od 1910 roku rozpoczęto starania o wybudowanie samodzielnego budynku szkoły.

W dniu 3 czerwca 1914 roku nastąpiło otwarcie nowego, murowanego budynku szkolnego znajdującego się w miejscu obecnej lokalizacji i w pobliżu dotychczasowej siedziby Szkoły.

Od 1945 roku Szkoła staje się szkołą siedmioklasową, a od 1949 r. następuje jej rozbudowa.      W 1953 r. otwarto obecny budynek szkolny, który kolejny raz rozbudowany i stale modernizowany nieprzerwanie pełni swoją rolę.

W 1955 roku Szkoła otrzymała imię Adama Mickiewicza /wcześniej nosiła im. Jana Kantego/.       W dniu 17 grudnia 1998 roku Szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez mieszkańców dzielnicy Słone w 100 rocznicę powstania Szkoły i 200 rocznicę urodzin jej patrona – Adama Mickiewicza.

Uczniowie Szkoły godnie ją reprezentują na zewnątrz biorąc udział w licznych konkursach przedmiotowych, występach    i konkursach artystycznych oraz zawodach sportowych. Dyscyplinami, w których uczniowie Szkoły odnoszą sukcesy są biegi przełajowe, tenis stołowy, cross rowerowy oraz sporty zimowe – narciarstwo alpejskie i łyżwiarstwo.