Szkoła Podstawowa nr 3 w Rabce – Zdroju

kadra

Nauczyciele naszej szkoły

Dyrektor Szkoły

mgr Andrzej Zając

Przyjmuje Rodziców:

we wtorki od 11.00 do 13.00

oraz w dni otwarte od 16.00 do 17.00

Zastępca dyrektora Szkoły

mgr Anna Rypel

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Monika Świder

klasa „0”

mgr Dagmara Świder

Przedszkole grupa „B”
mgr Dorota Rabska/mgr Beata Rapacz Przedszkole grupa „A”
mgr Małgorzata Bala klasa I

mgr Grażyna Majchrowicz

klasa II

mgr Monika Moskal

klasa III 

Klasy starsze

Nazwisko i Imię nauczane przedmioty
Zając Andrzej biologia, przyroda
Rypel Anna edukacja wczesnoszkolna
Bala Małgorzata edukacja wczesnoszkolna, plastyka
Bartkowska-Dąmbska

Lucyna

język polski
Bednarczyk Anna wychowanie fizyczne
Bryniarski Grzegorz wychowanie fizyczne, muzyka
Burmistrz Justyna język polski
Cieniawska Maria fizyka
Dudzik Olga wychowanie fizyczne, obowiązki wychowawcy w świetlicy
Dudzik Chmielecka Roksana obowiązki pedagoga
Hajdyła Agnieszka obowiązki logopedy
s. Kaczmarczyk Anna religia
Klimasara Agnieszka język angielski
Klimasara Krzysztof język niemiecki
Maciążka Danuta przyroda
Majchrowicz Grażyna edukacja wczesnoszkolna
Mazurek Teresa język angielski
Moskal Grzegorz historia, historia i społeczeństwo
Moskal Monika edukacja wczesnoszkolna
Mroszczyk-Zając Barbara chemia, biologia
Nawara Małgorzata WDŻ
Pietrzykowska Ewa obowiązki bibliotekarza
Rabska Dorota historia, historia i społeczeństwo, edukacja przedszkolna
Rapacz Beata obowiązki wychowawcy w świetlicy, edukacja przedszkolna
Rypel Małgorzata geografia
Sadkowska Bożena WDŻ, wiedza o społeczeństwie
Schmidt Bogdan informatyka, zajęcia komputerowe, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeńśtwa
Skawska Judyta matematyka
Skawska Krystyna matematyka
Słoński Jakub informatyka, technika, zajęcia techniczne
Świder Dagmara edukacja przedszkolna
Świder Monika edukacja przedszkolna
Wójcik Dorota wychowanie fizyczne
Zembal Monika matematyka
ks. Zięba Andrzej religia