Nauczyciele naszej szkoły

Dyrektor Szkoły

mgr Andrzej Zając

Przyjmuje Rodziców:

we wtorki od 11.00 do 13.00

oraz w dni otwarte od 16.00 do 17.00

Zastępca dyrektora Szkoły

mgr Anna Rypel

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Monika Świder klasa “0”
mgr Dagmara Świder Przedszkole
mgr Grażyna Majchrowicz klasa I
mgr Monika Moskal klasa II A
mgr Anna Maciaszek klasa II B

mgr Małgorzata Bala

klasa III

Wychowawcy klas IV – VIII

Mgr Lucyna Bartkowska – Dąmbska Klasa IV
Mgr Jakub Słoński Klasa V
Mgr Sylwia Leszczyńska – Koszarek Klasa VI a
Mgr Agnieszka Klimasara Klasa VI b
Mgr Grzegorz Bryniarski Klasa VII a
Mgr Dorota Rabska Klasa VII b
Mgr Krystyna Skawska Klasa VIII a
Mgr Justyna Burmistrz Klasa VIII b

Nauczyciele

Nazwisko i Imię nauczane przedmioty
Zając Andrzej biologia, przyroda
Rypel Anna edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
Bala Małgorzata edukacja wczesnoszkolna, plastyka
Bartkowska-Dąmbska

Lucyna

język polski
Bednarczyk Anna wychowanie fizyczne
Bryniarski Grzegorz wychowanie fizyczne, muzyka
Burmistrz Justyna język polski
Cieniawska Maria fizyka
Dudzik Olga wychowanie fizyczne, obowiązki wychowawcy w świetlicy
Hajdyła Agnieszka obowiązki logopedy
s. Kaczmarczyk Anna religia
Klimasara Agnieszka język angielski
Macioł Joanna język niemiecki
Majchrowicz Grażyna edukacja wczesnoszkolna
Maciaszek Anna  edukacja wczesnoszkolna
Moskal Monika edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
Mroszczyk-Zając Barbara chemia, biologia
Nawara Małgorzata wychowanie do życia w rodzinie
Pietrzykowska Ewa obowiązki bibliotekarza
Rabska Dorota historia, historia i społeczeństwo, edukacja przedszkolna, wiedza o społeczeństwie
Rapacz Beata obowiązki wychowawcy w świetlicy
Rypel Małgorzata geografia
Schmidt Bogdan informatyka, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa
Leszczyńska – Koszarek Sylwia matematyka
Skawska Krystyna matematyka, geografia
Słoński Jakub informatyka, technika, wychowanie fizyczne
Świder Dagmara edukacja przedszkolna
Świder Monika edukacja przedszkolna
ks. Zięba Andrzej religia