Spotkanie z panią policjantką


W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci 27 listopada br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z panią policjantką.
W I części spotkania wzięły udział klasy I-III. Pani policjantka przypomniała uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi. Ponadto podkreśliła jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.
W II części spotkania uczestniczyły dzieci z grupy zerowej. Pani policjantka opowiedziała im o swojej pracy, zwróciła uwagę na zasady bezpiecznego zachowania się w szkole, podczas zabaw, w drodze do domu.
W III części spotkania wzięli udział uczniowie klasy VII i VIII. Tematem przewodnim było omówienie zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych, w tym tak niebezpiecznych dopalaczy. Pani policjantka przestrzegała młodzież przed sięganiem po tego typu niebezpieczne środki. W trakcie prowadzonej rozmowy podawała przykłady młodych ludzi, którzy kierowani ciekawością, bądź chęcią przypodobania się towarzystwu, spróbowali dopalaczy, a w konsekwencji uzależnili się od nich, tracąc cenne zdrowie lub nawet życie.
Przypominamy , że zażywanie środków psychoaktywnych, a w szczególności dopalaczy może powodować śmiertelne zatrucia.

Dziękujemy za spotkanie!