Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

Nasza szkoła w lokalnych mediach

Zajęcia pozalekcyjne

  Zajęcia o charakterze korekcyjno - kompensacyjnym Gr ,,PA’’ poniedziałek 1105 - 1205
wtorek 1105 - 1135
Gr ,,PB.’’ wtorek 1135 - 1235
I poniedziałek 1235 - 1335
II poniedziałek 1235 - 1335
wtorek 1235 - 1335
III wtorek 1235 - 1335
IV środa 1335 - 1435
V środa 1335 - 1435
VI poniedziałek 1335 - 1435
środa
  Zajęcia logopedyczne - poniedziałek 1145 - 1545
środa 745 - 945 i 1045 - 1545
piątek 945 - 1445

L.p Nazwa zajęć Klasa Termin
Dzień Godzina
1. Zajęcia wyrównawcze Ia wtorek 1145 - 1230
2. Ib piątek 1145 - 1230
3. IIa poniedziałek 1240 - 1325
4. IIb środa 1240 - 1325
5. IIIa poniedziałek 1240 - 1325
6. IIIb poniedziałek 1240 - 1325
7. IV poniedziałek 1330 - 1415
8. V czwartek 1330 - 1415
9. VI czwartek 1330 - 1415
10. Kółko artystyczne - wtorek 1330 - 1415
11. Kółko muzyczne - piątek 1420 - 1505
12. Kółko sportowe - środa 1620 - 1800
13. Kółko liturgiczne - czwartek 1330 - 1415
14. Kółko biblijne - czwartek 1330 - 1500
15. Kółko komputerowe - wtorek 800 - 845

Scenariusz zajęć prowadzonych metodą dobrego startu

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - Anna Maciaszek

Galeria zdjęć

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój

Raport z ewaluacji problemowej
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji w dniach od 16 do 28 października 2015

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w Gminie Rabka-Zdrój na rok szkolny 2016/ 2017

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym na rok szkolny 2016/ 2017