REGULAMIN

1. Organizatorami Konkursu jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju
2. Konkurs odbywa się z okazji „Walentynek” – Święta Zakochanych.
3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
I – dzieci i młodzież do lat 15
II – młodzież/powyżej 15 lat/ i dorośli
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do dnia 31 stycznia 2021 r. na adres organizatora, maksymalnie trzech utworów poetyckich w dwóch egzemplarzach, opatrzonych godłem.
5. Do utworów konkursowych należy dołączyć dane osobowe /imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, telefon/ wraz z podpisanym oświadczeniem o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach „ Konkursu Serduszkowy Wiersz”.Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 roku, poz. 1000.)
6. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
7. W każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia /nagrody rzeczowe – upominki walentynkowe oraz dyplomy/
8. O rozstrzygnięciu konkursu, odczytaniu protokołu, wręczeniu nagród i spotkaniu z Jurorem w Miejskiej Bibliotece Publicznej poinformujemy w późniejszym terminie.
9. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację utworów.
10. Szczegółowych informacji udziela:
Miejska Biblioteka Publiczna ul. Orkana 27 34-700 Rabka-Zdrój
Tel./fax – 0-18/2677449 rabkabiblioteka@wp.pl
www.biblioteka.rabka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *