Ósmoklasisto! Absolwencie! Twoje wyniki egzaminów i odbiór zaświadczenia!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 lipca  2020 r. w sekretariacie szkoły wydawane będą zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.  Ze względu na przepisy sanitarne i zasady bezpieczeństwa, zaświadczenia może odebrać uczeń lub rodzic ucznia w  dniu 31 lipca w godzinach 9.00 – 11.00. Na terenie szkoły odbiór odbywa się w maseczkach i z zachowaniem dystansu minimum 1,5 m  między oczekującymi.

Odebrane zaświadczenia należy do 4 sierpnia do godz. 15.00 dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.