Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, iż do 19 czerwca 2020 r. można składać wnioski
o stypendium dla uczniów zdolnych. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, którzy otrzymali:

  1. w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego poprzedzającej przyznanie stypendium średnią ocen ze wszystkich przedmiotów co najmniej 5,50 lub
  2. tytuł finalisty, laureata w konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez kuratorów oświaty lub zajęli od I do III miejsca w w/w konkursach na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim lub
  3. od I do III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych indywidualnych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim organizowanych w ramach wojewódzkiego
    i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży lub organizowanych przez polskie związki sportowe lub osiągnęli od I do III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych w dyscyplinach drużynowych na szczeblu ogólnopolskim lub
  4. od I do III miejsca w konkursach, przeglądach i festiwalach artystycznych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Wnioski mogą być składane przez:

– dyrektorów szkół,

– samorządy uczniowskie,

– osoby prowadzące pozaszkolne koła zainteresowań,

– rodziców/opiekunów prawnych.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia.

Wniosek do pobrania pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,1778052,wniosek-o-przyznanie-stypendium-dla-ucznia-za-wysokie-wyniki-w-nauce-osiagniecia-naukowe-osiagniecia.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *