W związku z nowym terminem egzaminu ósmoklasisty 16 – 18 czerwca 2020 r. dni te ustala się jako wolne od zajęć dydaktycznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 781) – §1 pkt 7.

Jednocześnie informujemy, że piątek 12 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *