Dni wolne od zajęć dydaktycznych


W związku z nowym terminem egzaminu ósmoklasisty 16 – 18 czerwca 2020 r. dni te ustala się jako wolne od zajęć dydaktycznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 781) – §1 pkt 7.

Jednocześnie informujemy, że piątek 12 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.