MAŁOPOLSKIE TALENTY to projekt edukacyjny, którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość. We współczesnym świecie rozwój tych kompetencji kluczowych jest ważny już od najmłodszych lat. Na uczniów czekają m.in:

  • Profesjonalna diagnoza uzdolnień
  • Zajęcia realizowane w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych
  • Letnia Szkoła Młodych Talentów
  • Forum Młodych Talentów
  • Konkursy edukacyjne

Na terenie Gminy Rabka-Zdrój  zostaną utworzone trzy Centra Wsparcia  Uczniów Zdolnych  dla I i II etapu edukacyjnego.

Zajęcia będą prowadzone  przez 3 lata  2019/2020 , 2020/2021 , 2021/2022 dla dzieci z 2 dwóch etapów edukacyjnych I-klasy IV-V  oraz II- klasy VI-VII w ramach  4 kluczowych kompetencji (j. angielski , matematyka i naukowo-techniczne , przedsiębiorczość, technologii informatyczno – komunikacyjnych (TIK ) oraz kompetencji  społecznych.

Do projektu:

1.Rekrutacja do projektu polega na nominacji nauczycielsko-rodzicielskiej z zakresu wybranej kompetencji kluczowej przedmiotowej: matematyczo – przyrodniczej, przedsiębiorczości, j. angielskiego i technologii  informacyjno-komunikacyjnych.

2.Nominacji rodzicielsko–nauczycielskiej mogą podlegać wyłącznie uczniowie szkół z terenu województwa małopolskiego, które przystąpiły do CWUZ, a w szczególności: uczniowie klas IV, V,VI i VII szkoły podstawowej.

  1. Nominuje nauczyciel w porozumieniu z uczniem oraz rodzicami/opiekunami prawnym ucznia.
  2. Uczeń może zostać nominowany tylko raz w zakresie jednej kompetencji na jednym poziomie edukacyjnym.

5.Nominacja rodzicielsko–nauczycielska jest równoznaczna z wytypowaniem ucznia do diagnozy uzdolnień. Uczniowie zdiagnozowani w zakresie wybranej kompetencji przedmiotowej, którzy osiągnęli odpowiedni wynik w diagnozie uzdolnień, wskazujący na wysoki poziom kierunkowych uzdolnień poznawczych z zakresu kompetencji kluczowych, będą uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych organizowanych w CWUZ zarówno z kompetencji przedmiotowych, jak i ponadprzedmiotowych (społecznych i uczenia się).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *