Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 2,3 styczeń 2020r. (czwartek , piątek)
  • 21,22,23 kwietnia 2020r.(wt., śr. , czw.)-egzamin   ósmoklasisty
  • 1 czerwca 2020r. (poniedziałek)
  • 12 czerwca 2020 r. (piątek )
  • 25 czerwca 2020 r. (czwartek)