Informacja Dyrektora Szkoły w sprawie protestu

Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Rabce – Zdroju!
Informuję, że w dniu dzisiejszym otrzymałem oświadczenie Komitetu Strajkowego zawieszające od 11 kwietnia (czwartek) akcję strajkową. W związku z powyższym od 11 kwietnia zajęcia w szkole odbywają się zgodnie z planem zajęć edukacyjnych.
Dziękuję wszystkim za zrozumienie zaistniałej sytuacji i przekazywane nam wyrazy wsparcia
Poniżej oświadczenie Komitetu Strajkowego:

OŚWIADCZENIE KOMITETU STRAJKOWEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA 
W RABCE – ZDROJU z dnia 10 kwietnia 2019 r.
Informujemy, że Szkolny Komitet Strajkowy w poczuciu odpowiedzialności i dla dobra uczniów oraz ich rodziców zawiesza strajk.
Nauczyciele podejmują się prowadzenia zajęć z wszystkimi uczniami i potwierdzają wcześniejsze informacje o przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole.
Protest będzie trwał nadal do momentu zawarcia porozumienia związków zawodowych ze stroną rządową.

                                                               Komitet Strajkowy SP3

Informuję, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w naszej szkole zgodnie z harmonogramem CKE.
Organizacja pracy szkoły w dniu jutrzejszym tj. czwartek 11.04.2019 r. i w piątek 12.04.2019 r. będzie zgodna z planem lekcji.
W związku z egzaminami ósmoklasisty, dni od 15 do 17 kwietnia są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów kl. I – VII. Dni te zostały ustalone jako dodatkowe dni wolne we wrześniu 2018 roku, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
Od 18 kwietnia ( czwartek) do 23 kwietnia (wtorek) 2019 roku trwać będzie wiosenna przerwa świąteczna.
Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Andrzej Zając
Powyższa informacja będzie podana do wiadomości również w czasie dzisiejszych Rekolekcji