DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ


Nasza szkoła wzięła udział w projekcie Bezpieczna Droga i Dobrze Cię widzieć. Projekt ten ma na celu wykształcenie – zwłaszcza u dzieci, których zdrowie i życie jest najważniejsze – właściwych sposobów zachowania się na drogach. Dzieci muszą być bezpieczne – gdy idą do szkoły, wracają z zajęć do domu, wychodzą z tramwaju lub autobusu, przechodzą przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, jadą rowerem na wycieczkę. I w każdej innej sytuacji w ruchu drogowym. Bez względu na to, w jaki sposób dziecko porusza się po drodze – jako pieszy, rowerzysta czy pasażer – powinno być widoczne dla pozostałych uczestników ruchu. Stąd hasło akcji „Dobrze Cię widzieć”. Wszyscy uczniowie szkoły otrzymali kamizelki odblaskowe, które mogą używać w różnych sytuacjach.
Ambasadorem akcji jest aktor Cezary Pazura, który m.in. występuje w promującym kampanię spocie reklamowym, podkłada też głos w towarzyszących jej kreskówkach.

Strona programu: https://www.dobrzeciewidziec.org/