Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

Nasza szkoła w lokalnych mediach

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce-Zdroju

w roku szkolnym 2017/18

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Lp.

Dodatkowy dzień wolny

 
 

1.

2 listopad (czwartek)

 

2. 22 grudnia (piątek)

 

3.

30 kwietnia (poniedziałek)  

4.

2 maj(środa)

 

5.

4 maja 2017 (piątek)

 

5.

1 czerwca 2017 (piątek)

 

7. 21 czerwca 2017 (czwartek)

Jednocześnie  informuję, że dla uczniów, którzy w tych dniach przyjdą do szkoły zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

 Rabka-Zdrój, 15 września 2017 r.

Galeria zdjęć

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2017/18

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój