Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

 

 

Konkurs wiedzy o ,,Panu Tadeuszu"

Dnia 20.12.2016r. z inicjatywy P. mgr Lucyny Dąmbskiej w naszej szkole odbyła się V edycja konkursu „Pan Tadeusz”. Do konkursu miało przystąpić 9 zawodników, ale niestety przystąpiło tylko 7. Najmłodszą uczestniczką była Sara Handzel z klasy IV a, Startujący uczniowie mieli za zadanie przeczytać IX i X Księgę „Pana Tadeusza”. Wśród zawodników wyłoniliśmy, aż 3 równorzędnych zwycięzców. Karolina Doniec, Paulina Podleś, Natalia Korpak zdobyły maksymalną ilość punktów. Uczestnicy musieli przejść trzy kolejne etapy konkursu. Pierwszy z nich polegał na odpowiadaniu na pytania wylosowane na tzw. kole fortuny. W drugim należało wysłuchać fragmentów „Pana Tadeusza” oraz odpowiedzieć na tematyczne pytania, a w ostatnim należało dopasować fotografie z filmu do konkretnego wydarzenia. Konkurs oglądali oraz przyjęli w wielkim entuzjazmem uczniowie klas .od IV-VI. Wydarzenie to miało na celu uczczenie patrona naszej szkoły wielkiego polskiego wieszcza Adama Mickiewicza.

Galeria zdjęć

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2016/17

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój

Programy realizowane

w naszej szkole