Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

 

 

Koncert "Szanty Duo"

W naszej szkole odbył się koncert muzyczny (ta forma kontaktu z „żywą” muzyką wpisała się już na stałe w kalendarz imprez). Tym razem na scenie pojawił się zespół Duo Szanty, który zaprezentował nieco bardziej rozrywkowe klimaty muzyczne. Muzyka szantowa – bo z nią mieliśmy do czynienia – przeplatana była opowieściami o podróżach po morzach i oceanach, konkursami oraz prezentacją instrumentów muzycznych.

Galeria zdjęć

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2016/17

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój