Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

Nasza szkoła w lokalnych mediach

"W trosce o nasze bezpieczeństwo"

Jak co roku Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i Młodzieży pod hasłem "W trosce o nasze bezpieczeństwo".

Tegoroczna edycja dotyczyła kształtowania prawidłowych zachowań oraz właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce, podczas nauki i zabawy. Konkurs miał na celu zainteresowanie problemem, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także ukazanie strażaków ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Poprzez sztukę dzieci mogły zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz nauczyć prawidłowego postępowania juz od najmłodszych lat.

17 marca po obradach jury z pośród zgłoszonych prac do szkolnego koordynatora konkursu wybrano cztery prace z klas I - III oraz cztery prace z klas IV - VI do etapu powiatowego. Prace zostały wysłane do Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu gdzie przebieg eliminacji powiatowych koordynują wyznaczeni pracownicy Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Nagrody książkowe i upominki zafundowane przez Radę Rodziców oraz dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystego apelu.

Uczniowie wyróżnieni w konkursie.

KATEGORIA WIEKOWA I – III

I miejsce – Jurzec Oliwia kl. II

II miejsce – Anna Wójtowicz kl. II

III miejsce - Martyna Ścisłowicz kl. III

KATEGORIA WIEKOWA IV – VI

I miejsce – Michał Żurek kl. VI

II miejsce – Anna Sochań kl. VI

III miejsce – Kamil Ścisłowicz kl. VI

SPECJALNE WYRÓŻNIENIE

Patrycja Guzik kl. V

Wyżej wymienione prace zostały przesłane na eliminacje powiatowe.

WYRÓŻNIENIA

Krzysztof Ligarski – kl. VI

Oliwia Wnękowska – kl. VI

Martyna Sak – kl. VI

Zuzanna Wójciak – kl. VI

Kacper Źrubek – kl. VI

Dominika Jarosz – kl. VI

Julia Sierka – kl. I

Wiktor Sienko – kl. II

Karol Wnękowski – kl. II

Organizator: mgr Marzena Figura 

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój

Raport z ewaluacji problemowej
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji w dniach od 16 do 28 października 2015

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w Gminie Rabka-Zdrój na rok szkolny 2016/ 2017

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym na rok szkolny 2016/ 2017