Szkoła Podstawowa nr 3 w Rabce - Zdroju
im. Adama Mickiewicza
ul. Poniatowskiego 186
34-700 Rabka Zdrój
tel./fax: (0-18)2676184
           

    ostatnia aktualizacja:                                             poniedziałek 10 grudnia 2012         21:33:07                                       


Z kart historii
Dyrekcja i nauczyciele
Uczniowie
Osiągnięcia szkoły
Oferta szkoły 
Zajęcia pozalekcyjne

biblioteka

logopeda

świetlica

świetlica profilaktyczna

Z życia szkoły 
Galeria
Sportowe wieści 
Nasi najlepsi
Rada Rodziców
Biblioteka szkolna
Szkolne Koło SPSM

Publikacje

Linki do stron

Plan Lekcji
Wykaz podręczników

    © BS

zalecana rozdzielczość:
1024x768


 

       

LOGOPEDIA W SZKOLE.

Logopeda szkolny – mgr Agnieszka Hajdyła

Jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoły są

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE.

Zajęcia odbywają się w;

Poniedziałek w godz. 8.45-14.45

Środa w godz.9.45-12.45

Piątek 8.45-14.45

Dzieci  kwalifikowane są na zajęcia na podstawie badań przesiewowych

 i diagnozy logopedycznej  lub wskazań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zajęcia logopedyczne obejmują:

-terapię wad wymowy,

-zaburzenia i opóźnienia rozwoju komunikacji językowej,

-oligofazję,

-afazję rozwojową

-zaburzenia płynności mowy,

-specyficzne trudności w nauce czytania i pisania.

Zajęcia prowadzone są na terenie szkoły w przystosowanej do zajęć sali, indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach.

Gabinet logopedyczny wyposażony jest w odpowiednie pomoce logopedyczne. Uczniowie mają stały dostęp do komputerów i mogą korzystać z logopedycznych i edukacyjnych programów komputerowych.