Szkoła Podstawowa nr 3 w Rabce - Zdroju
im. Adama Mickiewicza
ul. Poniatowskiego 186
34-700 Rabka Zdrój
tel./fax: (0-18)2676184
           

    ostatnia aktualizacja:                                             sobota 24 marca 2012         19:51:11                                       


Z kart historii
Dyrekcja i nauczyciele
Uczniowie
Osiągnięcia szkoły
Oferta szkoły 
Zajęcia pozalekcyjne
Z życia szkoły 
Galeria
Sportowe wieści 
Nasi najlepsi
Rada Rodziców
Biblioteka szkolna
Szkolne Koło SPSM

Publikacje

Linki do stron

Plan Lekcji
Wykaz podręczników

    © BS

zalecana rozdzielczość:
1024x768


 

       

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Rabce-Zdroju jest najstarszą działającą szkołą na terenie Rabki. Pierwsze wzmianki dotyczące Szkoły w Słonem pochodzą z 1896 roku – zawarte są one w Kronice Szkoły
z lat 1896-1928 oraz w Księdze Wizytacyjnej. Początkowo nauka odbywała się          w domu prywatnym. Od 1910 roku rozpoczęto starania o wybudowanie samodzielnego budynku szkoły.

W dniu 3 czerwca 1914 roku nastąpiło otwarcie nowego, murowanego budynku szkolnego znajdującego się w miejscu obecnej lokalizacji i w pobliżu dotychczasowej siedziby Szkoły.

Od 1945 roku Szkoła staje się szkołą siedmioklasową, a od 1949 r. następuje jej rozbudowa. W 1953 r. otwarto obecny budynek szkolny, który kolejny raz rozbudowany i stale modernizowany nieprzerwanie pełni swoją rolę.

W 1955 roku Szkoła otrzymała imię Adama Mickiewicza /wcześniej nosiła im. Jana Kantego/. W dniu 17 grudnia 1998 roku Szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez mieszkańców dzielnicy Słone w 100 rocznicę powstania Szkoły i 200 rocznicę urodzin jej patrona – Adama Mickiewicza.

Uczniowie Szkoły godnie ją reprezentują na zewnątrz biorąc udział w licznych konkursach przedmiotowych, występach    i konkursach artystycznych oraz zawodach sportowych. Dyscyplinami, w których uczniowie Szkoły odnoszą sukcesy są biegi przełajowe, tenis stołowy, cross rowerowy oraz sporty zimowe – narciarstwo alpejskie i łyżwiarstwo.

Dzięki swojemu położeniu Szkoła corocznie w okresach przerw w nauce pełni funkcje bazy turystycznej a zaplecze kuchenne i sanitarne pozwala na organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.