Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

Nasza szkoła w lokalnych mediach

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdroju przywitali nowy rok szkolny. Nasi nowi, najmłodsi uczniowie klas pierwszych oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z Rodzicami z niecierpliwością oczekiwali na „pierwszy dzwonek”. Wszystkich zebranych przywitał Dyrektor Szkoły – pan mgr Andrzej Zając, który życzył wszystkim uczniom uśmiechów i samych sukcesów w nowym roku szkolnym. Na uroczystości obecny był pan z-ca  Burmistrza Rabki - Zdroju mgr inż. Robert Wójciak. Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 – niektórzy uczniowie odczują ulgę Od tego roku nie ma obowiązku szkolnego dla szcześciolatków. Ulgę odczują również szóstoklasiści, którzy nie będą już zobowiązani do pisania egzaminu na koniec szkoły podstawowej. Ten pracowity rok szkolny będzie na szczęście nieco krótszy niż pierwotnie planowano. Miał się skończyć 30 czerwca, ale Ministerstwo Edukacji Narodowej zadecydowało o zmianie rozporządzenia w tej sprawie.

Zdjęcia pochodzą ze strony www.rabka.pl

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój