Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

Nasza szkoła w lokalnych mediach

Konkurs Rabka - moje miasto

W październiku odbył się szkolny konkurs pod hasłem Rabka – moje miasto, zorganizowany przez świetlicę, bibliotekę Szkolną Radę Uczniowską. Celem konkursu było przybliżenie wiadomości na temat herbu Rabki i historii jego powstania. Konkurs składał się z 2 części:

1. wykonanie herbu miasta dowolną techniką,

2. odpowiedź na pytanie „Kto jest autorem herbu Rabki”.

W konkursie wzięło udział 20 uczniów. Laureaci konkursu: I miejsce: Julia Stanisz kl.Ia Piotr Czekański kl.Ia Jan Luberda kl.Ia Zofia Maciaszczyk kl.Ia Karol Wójtowicz kl.II b Sebastian Róg kl. III Patrycja Guzik kl. IV II miejsce: Elżbieta Sosenko kl. III Wyróżnienia : Zuzanna Miśkowiec kl. III Julia Zagrodzka kl.Ia

Galeria zdjęć

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój