Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

 

 

„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

 

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2016/2017 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I - III szkół podstawowych. W tym roku w programie będą uczestniczyli uczniowie klas II. Przypomnimy natomiast zagadnienia związane z tematyką palenia papierosów.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

§ Program przeznaczony jest dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej.

§ Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.

§ W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dostosowane do poziomu percepcji dzieci.

§ Program ma charakter profilaktyczny i jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

§ Uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia.

§ Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

§ Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

§ Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem. ZAJĘCIA WARSZTATOWE W RAMACH PROGRAMU:

§ ZAJ.I CO TO JEST ZDROWIE?

§ ZAJ.II OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?

§ ZAJ.III CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?

§ ZAJ.IV CO ROBIĆ , GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?

§ ZAJ.V NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ! Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Szanowni Rodzice!

Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Codziennie dbamy o to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. Na stan zdrowia ma wpływ wiele czynników: opieka zdrowotna, czynniki genetyczne, środowisko fizyczne i społeczne, a przede wszystkim styl życia i zachowania prozdrowotne (tj. aktywność fizyczna, racjonalne odżywianie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowywanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, a także nie używanie środków psychoaktywnych). Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w szeroko pojętej profilaktyce, w tym także profilaktyce antytytoniowej. Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Wdychanie dymu tytoniowego czyli bierne palnie jest tak samo niebezpieczne jak samo palnie, ponieważ niesie za sobą identyczne skutki zdrowotne co aktywne palenie papierosów. Według danych szacunkowych w Polsce co roku 4 mln dzieci jest narażonych na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego! Biorąc pod uwagę fizjologię rozwoju psychoemocjonalnego dziecka, współczesną wiedzę na temat uwarunkowań procesu uzależnienia się od tytoniu przez dzieci oraz epidemiologię palenia tytoniu w wieku rozwojowym, zasadnym jest przeprowadzenie wśród dzieci w wieku szkolnym (a nawet wczesnoszkolnym) programu profilaktyki antytytoniowej.

 Koordynator projektu: mgr Marzena Figura

Najważniejsze informacje/div>
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2016/17

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój

Programy realizowane

w naszej szkole