Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w ramach, którego otrzymała dofinansowanie na zakup książek mających rozwijać czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych. Wśród propozycji uwzględniono potrzeby czytelników małych i dużych oraz uczniów niepełnosprawnych. W naszej szkole większość dzieci chętnie przychodzi do biblioteki, ale zawsze może być jeszcze lepiej dlatego biblioteka, świetlica szkolna i szkoła prowadzi liczne akcje promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży m. in.:

• konkursy czytelnicze

 • comiesięczne spotkania czytelnicze z rodzicami w klasach I - III

• przedstawienia z udziałem uczniów

• lekcje biblioteczne we wszystkich oddziałach

• statystykę czytelnictwa uczniów w kl. 1-6

• umożliwia uczniom wolny dostęp do półek, do księgozbioru podręcznego, czasopism

• udostępnia materiały do lekcji, konkursów,

• organizuje wystawy, gazetki popularyzujące książki i pisarzy.

• „Podziel się książką” – akcja wypożyczania książek między uczniami.

• 25 listopada Dzień Pluszowego Misia – otwarcie nowej biblioteki z pokazem nowo zakupionych książek. Cytując naszą noblistkę Wisławę Szymborską „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Zachęcajmy nasze dzieci do tej zabawy i rozbudzajmy w nich zamiłowanie do książek i czytania.

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój