Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

 

 

Nauczyciele naszej szkoły

Dyrektor Szkoły

mgr Andrzej Zając

Przyjmuje Rodziców:

we wtorki od 11.00 do 13.00

oraz w dni otwarte od 16.00 do 17.00

Zastępca dyrektora Szkoły

mgr Anna Maciaszek

 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Monika Świder

edukacja przedszkolna

mgr Katarzyna Gacek

edukacja przedszkolna
mgr Dorota Rabska edukacja przedszkolna
mgr Marzena Figura edukacja przedszkolna
mgr Grażyna Majchrowicz klasa I

mgr Monika Moskal 

klasa II
mgr Anna Rypel klasa III a

mgr Małgorzata Bala

klasa III b

 

Klasy starsze

ks. mgr Andrzej Zięba religia
s. mgr Anna Kaczmarczyk religia
mgr Lucyna Bartkowska  j. polski, historia, historia i społeczeństwo
mgr Karolina Kowalcze j. polski
mgr Teresa Mazurek j. angielski
mgr Katarzyna Grzegorzewska j. angielski
mgr Krzysztof Klimasara j. niemiecki
mgr Krystyna Skawska matematyka, zajęcia techniczne, technika
mgr Judyta Skawska matematyka
mgr Andrzej Zając biologia
mgr Barbara Mroszczyk - Zając chemia
mgr Maria Cieniawska fizyka
mgr Dorota Rabska historia
mgr Małgorzata Rypel geografia
mgr Bohaczyk Sylwia przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Bogdan Schmidt zajęcia komputerowe, informatyka
mgr Grzegorz Bryniarski muzyka, wychowanie fizyczne
mgr Anna Bednarczyk wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Bala plastyka
mgr Marzena Figura pedagog
mgr Małgorzata Nawara doradztwo zawodowe
mgr Beata Rapacz świetlica
mgr Ewa Pietrzykowska biblioteka
mgr Agnieszka Hajdyła logopeda

 

Galeria zdjęć

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój

Raport z ewaluacji problemowej
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji w dniach od 16 do 28 października 2015

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w Gminie Rabka-Zdrój na rok szkolny 2016/ 2017

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym na rok szkolny 2016/ 2017