Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

 

 

Nauczyciele naszej szkoły

Dyrektor Szkoły

mgr Andrzej Zając

Przyjmuje Rodziców:

we wtorki od 11.00 do 13.00

oraz w dni otwarte od 16.00 do 17.00

Zastępca dyrektora Szkoły

mgr Anna Maciaszek

 

Nauczanie Zintegrowane

mgr Monika Świder

przedszkole a

mgr Katarzyna Gacek

przedszkole b
mgr Dorota Rabska klasa 0

mgr Monika Moskal 

klasa I
mgr Anna Rypel klasa II a
 mgr Ewa Kulka klasa II b
mgr Grażyna Majchrowicz klasa III a

mgr Małgorzata Bala

klasa III b

 

Klasy starsze

ks. mgr Andrzej Zięba religia
s. mgr Anna Kaczmarczyk religia
mgr Lucyna Bartkowska  j. polski, historia
mgr Karolina Kowalcze j. polski
mgr Teresa Mazurek j. angielski
mgr Katarzyna Grzegorzewska j. angielski
mgr Krystyna Skawska matematyka, zajęcia techniczne
mgr Andrzej Zając przyroda
mgr Agnieszka Sandulska przyroda
mgr Bogdan Schmidt zajęcia komputerowe
mgr Grzegorz Bryniarski muzyka, wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Bala plastyka
mgr Bożena Sadkowska wychowanie do życia w rodzinie
mgr Marzena Figura pedagog, świetlica
mgr Beata Rapacz świetlica
mgr Ewa Pietrzykowska biblioteka
mgr Agnieszka Hajdyła logopeda

 

Galeria zdjęć

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój

Raport z ewaluacji problemowej
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji w dniach od 16 do 28 października 2015

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w Gminie Rabka-Zdrój na rok szkolny 2016/ 2017

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym na rok szkolny 2016/ 2017