Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

Nasza szkoła w lokalnych mediach

Mali mistrzowie

W dniu 03.12.2015r. uczniowie klas trzecich wzięli udział w zawodach sportowych „Mali mistrzowie". Spośród wszystkich szkół z terenu naszej gminy biorących udział w zawodach, nasza szkoła zajęła I miejsce. Poniżej przedstawiamy skład reprezentacji oraz gratulujemy tak wielkiego sukcesu.
1. Natalia Wójciak
2. Barbara Dziedzina
3. Natalia Klimas
4. Wiktoria
5. Sara Handzel
6. Karol Wójtowicz
7. Tomasz Pępkowski
8. Jakub Toporkiewicz
9. Filip Szubryt
10. Jakub Dziedzina
11. Filip Przybyło
Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój