Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

Nasza szkoła w lokalnych mediach

Witamy na naszej stronie

 • Pełna nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Rabce-Zdroju

 • Adres: 34 700 Rabka-Zdrój, ul. Poniatowskiego 186
 • Telefon: (18) 26 76 184
 • Fax: (18) 26 76 184
 • E-mail: dsp3@wp.pl
 • www: www.sp3.rabka.pl
 • NIP: 735-13-01-423
 • Regon: 490669611
 • Dyrektor: Andrzej Zając
  Przyjmuje: uczniowie - codziennie od 11.00 - 13.00
 • Sekretariat szkoły
  czynny w godzinach

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  800 - 1100 800 - 1000 800 - 1230 800 - 1500 800 - 1130
 • Statut prawny: szkoła publiczna
 • Własność: Gmina Rabka-Zdrój
 • Organ prowadzący: Gmina Rabka-Zdrój
 • Czas pracy szkoły: 8.00 - 15.05 / zajęcia dydaktyczne obowiązkowe/

 

Galeria zdjęć

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój

Raport z ewaluacji problemowej
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji w dniach od 16 do 28 października 2015

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w Gminie Rabka-Zdrój na rok szkolny 2016/ 2017

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym na rok szkolny 2016/ 2017