Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

Nasza szkoła w lokalnych mediach

Koncert wiosenny

Wiosnę można witać różnie, tradycyjnie i niekonwencjonalnie. Nasi uczniowie wybrali to drugie rozwiązanie i mieli okazję zaprezentowania się całej społeczności szkolnej. Nad właściwą oprawą imprezy i stworzeniem odpowiednich warunków do autopromocji utalentowanych uczniów intensywnie pracował pan Grzegorz Bryniarski, który zadbał o dobór repertuaru i formę jego prezentacji. Różnorodność form prezentacji stwarzała każdemu chętnemu uczniowi możliwość pokazania swoich mocnych stron. Atmosfera imprezy była niepowtarzalna. Promienny uśmiech gościł na twarzy publiczności i artystów, a stres przed występem pozostał za drzwiami.

 

Koncert wiosenny 2014 from SP 3 Rabka - Zdrój on Vimeo.

Galeria zdjęć

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój

Raport z ewaluacji problemowej
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji w dniach od 16 do 28 października 2015

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w Gminie Rabka-Zdrój na rok szkolny 2016/ 2017

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym na rok szkolny 2016/ 2017