Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

Nasza szkoła w lokalnych mediach

"Z piosenką przez świat"

W dniu 17 listopada w naszej szkole odbył się I Szkolny Konkurs Piosenki pod hasłem
"Z piosenką przez świat".  Brali w nim udział uczniowie klas IV-VI, którzy pięknie zaśpiewali wybrane przez siebie utwory. Jury nie miało łatwego zadania wybierając trzy pierwsze miejsca, gdyż każdy z występów był wyjątkowy. Po naradach ustalono:

I miejsceMagdalena Wójciak klasa V z piosenką ,,Thank you for the music’’

II miejscePatrycja Guzikklasa V z piosenką ,,Chica’’

III miejsceZuzanna Wójciak – klasa IV z piosenką ,,Dyrygent’’

Publiczność zdecydowała, że laureatami "Nagrody Publiczności" zostali Nikodem Turek i Daniel Gawron z piosenką ,,Pomidorowa’’.

Atmosfera konkursu udzieliła się nie tylko uczniom, ale również nauczycielom i przybyłym rodzicom. Mamy nadzieję, że przyszłoroczny konkurs będzie równie wesoły i emocjonujący.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Organizator

Pedagog szkolny

mgr Marzena Figura

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój

Raport z ewaluacji problemowej
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji w dniach od 16 do 28 października 2015

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w Gminie Rabka-Zdrój na rok szkolny 2016/ 2017

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym na rok szkolny 2016/ 2017