Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

Nasza szkoła w lokalnych mediach

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Rabce-Zdroju jest najstarszą działającą szkołą na terenie Rabki. Pierwsze wzmianki dotyczące Szkoły w Słonem pochodzą z 1896 roku – zawarte są one w Kronice Szkoły z lat 1896-1928 oraz w Księdze Wizytacyjnej. Początkowo nauka odbywała się          w domu prywatnym. Od 1910 roku rozpoczęto starania o wybudowanie samodzielnego budynku szkoły.

W dniu 3 czerwca 1914 roku nastąpiło otwarcie nowego, murowanego budynku szkolnego znajdującego się w miejscu obecnej lokalizacji i w pobliżu dotychczasowej siedziby Szkoły.

Od 1945 roku Szkoła staje się szkołą siedmioklasową, a od 1949 r. następuje jej rozbudowa. W 1953 r. otwarto obecny budynek szkolny, który kolejny raz rozbudowany i stale modernizowany nieprzerwanie pełni swoją rolę.

W 1955 roku Szkoła otrzymała imię Adama Mickiewicza /wcześniej nosiła im. Jana Kantego/.       W dniu 17 grudnia 1998 roku Szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez mieszkańców dzielnicy Słone w 100 rocznicę powstania Szkoły i 200 rocznicę urodzin jej patrona – Adama Mickiewicza.

Uczniowie Szkoły godnie ją reprezentują na zewnątrz biorąc udział w licznych konkursach przedmiotowych, występach    i konkursach artystycznych oraz zawodach sportowych. Dyscyplinami, w których uczniowie Szkoły odnoszą sukcesy są biegi przełajowe, tenis stołowy, cross rowerowy oraz sporty zimowe – narciarstwo alpejskie i łyżwiarstwo.

 

Galeria zdjęć

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój

Raport z ewaluacji problemowej
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji w dniach od 16 do 28 października 2015

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w Gminie Rabka-Zdrój na rok szkolny 2016/ 2017

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym na rok szkolny 2016/ 2017