Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

Nasza szkoła w lokalnych mediach

Akcja "Góra Grosza"

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do udziału w akcji „GÓRA GROSZA 2015’’ W szkole przeprowadzana była zbiórka monet groszowych (od 1gr. do 5zł). Podstawowym celem akcji było uświadomienie dzieciom, że najmniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W dniach 23.11.2015 – 04.12.2015r. rozpoczęliśmy wielką zbiórkę ,,grosików” na rzecz dzieci z domów dziecka. Na terenie szkoły zostały rozwieszone plakaty informujące o akcji i celach zbiórki. Na początku grudnia nastąpił finał akcji, czyli uroczyste sypanie Góry Grosza. Większość klas wykazała się ogromnym sercem, dzięki czemu w naszej szkole udało się zebrać 443,84 zł. Bezkonkurencyjna okazała się klasa IB, która zebrała kwotę 109,84 zł.

II miejsce zajęła klasa IV - 86,45 zł.

III miejsce zajęła klasa IIIB - 66,68 zł.

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój

Raport z ewaluacji problemowej
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji w dniach od 16 do 28 października 2015

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w Gminie Rabka-Zdrój na rok szkolny 2016/ 2017

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym na rok szkolny 2016/ 2017


Pamiętajmy: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

Opiekunowie akcji

mgr Marzena Figura

mgr Ewa Kulka