Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

Nasza szkoła w lokalnych mediach

35 lat Gorczańskiego Parku Narodowego

W dniu 17 grudnia 2015r. trzech uczniów naszej szkoły w kategorii wiekowej klasy IV - VI wzięło udział w konkursie przyrodniczym dla szkół podstawowych pt. ,,35 lat Gorczańskiego Parku Narodowego’’ organizowanego na terenie GPN z siedzibą w Porębie Wielkiej. Celem konkursu było propagowanie wiedzy o walorach, osiągnięciach i działaniach Gorczańskiego Parku Narodowego w ciągu 35 lat istnienia. Do konkursu przygotowywali się:
1. Magdalena Wójciak – kl. V
2. Krzysztof Ligarski – kl. VI
3. Kami Ścisłowicz – kl. VI
Konkurs rozpoczął się od przywitania uczestników i ich opiekunów przez Dyrektora GPN Pana dr inż. Janusza Tomasiewicza. W oczekiwaniu na wyniki konkursu uczniowie wraz z opiekunami zostali zaproszeni na mały poczęstunek. Z pośród trójki uczestników naszej szkoły najlepszy wynik uzyskał Krzysztof Ligarski zajmując VI miejsce. Wszyscy startujący w konkursie uczniowie uzyskali nagrody książkowe oraz kalendarze Gorczańskiego Parku Narodowe

Opiekun konkursu mgr Marzena Figura

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój

Raport z ewaluacji problemowej
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji w dniach od 16 do 28 października 2015

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w Gminie Rabka-Zdrój na rok szkolny 2016/ 2017

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym na rok szkolny 2016/ 2017