Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

Nasza szkoła w lokalnych mediach

Dzień Edukacji Narodowej

4 października w Polsce jest obchodzony Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. Jest to także święto psychologów i pedagogów szkolnych oraz bibliotekarzy. Tradycyjnie w naszej szkole uczniowie dziękują nauczycielom za ich trud włożony w edukację. Oprócz życzeń i kwiatów, przygotowywane są występy artystyczne. Dzień Nauczyciela obchodzimy w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Utworzona 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie.

Galeria zdjęć

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16