Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

Nasza szkoła w lokalnych mediach

Dzień Edukacji Narodowej

W naszej szkole uczczono Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystym apelu w minioną środę (14.10) spotkali się zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz uczniowie. W części oficjalnej głos zabrał pan dyrektor szkoły Andrzej Zając, który złożył serdeczne życzenia i podziękowania wszystkim pracownikom za trud, wsparcie oraz wszelką pomoc. W programie artystycznym, przygotowanym przez uczniów padło wiele ciepłych słów pod adresem nauczycieli. Podczas akademii dzieci odtworzyły - słowem, gestem i piosenką - klimat szkolnego życia.

Dzień Edukacji Narodowej from SP 3 Rabka - Zdrój on Vimeo.

Galeria zdjęć

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój

Raport z ewaluacji problemowej
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji w dniach od 16 do 28 października 2015

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w Gminie Rabka-Zdrój na rok szkolny 2016/ 2017

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym na rok szkolny 2016/ 2017