Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

 

 

Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

Nasza szkoła w tym roku przystąpiła do programu profilaktycznego „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. Jest to projekt szkoleniowy gdzie głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce. Celem strategicznym projektu jest podniesienie świadomości i kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu (w tym zagrożeń płynących z Internetu i metodach postępowania w takich sytuacjach, bezpiecznych metod korzystania z Internetu, przeciwdziałania cyberprzemocy, przeciwdziałania uzależnieniom od gier komputerowych, Internetu i hazardu w sieci, kształtowania prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania w cyfrowym środowisku, regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania sieci) wśród dzieci i młodzieży, a także nauczycieli, rodziców i opiekunów. Do osiągnięcia celu przyczyni się realizacja warsztatów w naszej szkole w całej Polsce dla wszystkich grup docelowych. Dodatkowo przygotowujemy materiały uzupełniające przygotowane z myślą o wszystkich odbiorcach. W ramach projektu proponujemy jednorazowe warsztaty: po ok. 4h zajęć z uczniami (3 grupy po min. 20 osób) i 1 h zajęć z rodzicami (min. 20 osób). Realizacja projektu potrwa do końca grudnia 2018 roku. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej. Projekt został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 Koordynator projektu: mgr Marzena Figura

Najważniejsze informacje/div>
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2016/17

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój