Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

Nasza szkoła w lokalnych mediach

Konkurs recytatorski

12 stycznia 2015 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski dla klas I – III pod hasłem „JAN BRZECHWA UCZY I BAWI”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było przygotowanie przez uczestników wierszy Jana Brzechwy. W konkursie wzięło udział 30 uczniów  z klas I-III.Uczniowie  oceniani byli w 3 kategoriach. Celem konkursu było:
• poznanie twórczości Jana Brzechwy,
• rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów,
• rozwijanie umiejętności poprawnej wymowy, właściwej modulacji głosu, jego siły,
• pobudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

Nagrodzono:

W KATEGORII  klasy pierwsze

I miejsce      Zduniewicz Paweł- kl. Ib

II miejsce     Czekański  Paweł -kl. Ib

III miejsce    Szczurek Mikołaj  - kl. Ib

                    Macioł Marek  - kl. Ib

W KATEGORII  klasy  drugie

 I miejsce     Żurek Beata – kl.IIb

II miejsce    Pępkowski  Tomasz –kl. IIb

                   Wójtowicz  Karol- kl. IIb

III miejsce   Klimas  Natalia –kl. IIb

 W KATEGORII   klasa trzecia

 I miejsce      Róg Sebastian

II miejsce     Miśkowiec  Zuzanna

III miejsce    Macioł  Agata

 Uczeń klasy  II b Zduniewicz Michał  otrzymał wyróżnienie  za najlepszą  interpretację  wiersza.

Uczniowie  otrzymali pamiątkowe  dyplomy, artykuły piśmiennicze  i słodkie  upominki. Laureatom  gratulujemy!

Galeria zdjęć

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój