Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

Nasza szkoła w lokalnych mediach

Wizyta Ks. Biskupa w naszej szkole

Dnia 15 maja 2014 roku odwiedził nas Ks. Biskup Jan Szkodoń. Wizyta ta była związana z wizytacja kanoniczną w Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rabce - Zdroju na terenie której znajduje się nasza szkoła. Cała społeczność szkoły podczas uroczystego apelu spotkała się s Ks. Biskupem.

Ks. Biskup kierując miłe słowa do uczniów zwrócił uwagę m in.  by ten piękny wiek, jakim jest dzieciństwo i młodość wykorzystali na naukę i rozwijanie swoich talentów. Na koniec Ks. Biskup udzielił apostolskiego błogosławieństwa wszystkim zebranym.

"Bądźmy uczniami Chrystusa"
To ważna lekcja nam zadana,
Kochany Księże Biskupie, uczysz nas ...
jak naśladować Jezusa Pana.


Ty nam wskazujesz drogę pewną,
po której iść nam trzeba,
bo nasze życie tu, na ziemi,
jest egzaminem wstępnym do nieba.


Cieszymy się Księże biskupie,
że jesteś w naszej szkole, z nami,
i chcemy Cię wszyscy zapewnić:
- Jesteśmy Jezusa uczniami.


biskup from SP 3 Rabka - Zdrój on Vimeo.

Galeria zdjęć

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój

Raport z ewaluacji problemowej
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji w dniach od 16 do 28 października 2015

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w Gminie Rabka-Zdrój na rok szkolny 2016/ 2017

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym na rok szkolny 2016/ 2017