Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

Nasza szkoła w lokalnych mediach

Zapraszamy do biblioteki

Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji ,,Książki naszych marzeń". Dzięki dotacjom państwowym, mogliśmy zaopatrzyć bibliotekę szkolną w szereg najbardziej poczytnych książek dla dzieci i młodzieży.Zakup książek poprzedziły ankiety przeprowadzone wśród uczniów, które ułatwiły stworzenie listy tytułów, budzących największe zainteresowanie. Znalazły się na niej m. in. takie pozycje jak: ,,Złodziejka książek", ,,Oskar i Pani Róża", ,,Kroniki Archeo", ,,Baśniobór", ,,Koalicje szpiegów" i wiele innych. Zarówno młodsi jak i starsi znajda teraz w bibliotece coś dla siebie - książki, które otworzą im zaczarowane drzwi do świata nieprzemijających wartości, przyrody, magii, radosnego i pasjonującego przeżywania!

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój