Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

 

 

Andrzejki w nauczaniu początkowym

W zabawie zorganizowanej  przy współudziale przedstawicieli rodziców z Rady Rodziców brali udział wszyscy uczniowie z klas 0 - III naszej szkoły. Rada Rodziców zatroszczyła się o poczęstunek, a Panie wychowawczynie zadbały o dekorację sali, zorganizowały muzykę, konkursy, oraz zabawy dla najmłodszych uczniów.

Dzień Edukacji Narodowej from SP 3 Rabka - Zdrój on Vimeo.

 
Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój