Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

Nasza szkoła w lokalnych mediach

Lekcja muzyki

W dniu 25 listopada w naszej szkole odbyła się lekcja muzyki „na żywo”. Łódzkie Biuro Koncertowe zorganizowało występ muzyków ( „Trio Kurakas” ), którzy zaprezentowali muzykę Ameryki Południowej. Artyści w pierwszej części koncertu skoncentrowali się na muzyce rdzennej ludności Peru, Ekwadoru, Boliwii, zaprezentowali ludowe instrumenty i tradycyjne melodie Inków. W drugiej części koncertu muzycy skupili się na przebojach muzyki latynoamerykańskiej .Znane utwory muzyki rozrywkowej śpiewane były przez uczniów, wybrani również mogli spróbować swych sił w grze na instrumentach tworząc akompaniament perkusyjny, inna zaś grupa uczniów próbowała tańczyć w rytm przebojów dyskotekowych mających korzenie w muzyce Południowej Ameryki. Uczniowie bawiąc się brali udział w konkursach i odpowiadali na zadawane im pytania.

Galeria zdjęć

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój

Raport z ewaluacji problemowej
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji w dniach od 16 do 28 października 2015

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w Gminie Rabka-Zdrój na rok szkolny 2016/ 2017

Rekrutacja na rok szkolny

2016/17

Zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym na rok szkolny 2016/ 2017