Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

 

 

Przerwy w dostępie do serwisu

Informujemy, że w wakacje serwis szkoły będzie przechodził gruntowną zmianę. Możliwe są przerwy w dostępie do strony. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i zapraszamy do nowego serwisu we wrześniu.

Godziny pracy sekretariatu podczas przerwy wakacyjnej

25.06.2018 r. – 13.07.2018 r. - 8.00-14.30

16.07.2018 r. – 17.08.2018 r. – Przerwa urlopowa

20.08.2018 r. – 31.08.2018 r. – 8.00- 14.30

Wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać drogą elektroniczną już od 1 lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia do 31 października 2018r. w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju pokój nr 18 (II piętro)

Wnioski można składać osobiście, listownie bądź elektronicznie poprzez ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

więcej informacji: www.rabka.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Rabce - Zdroju, 34-700 Rabka - Zdrój, ul. Poniatowskiego 186, telefon: 18 26 76 184.

2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Bogdan Schmidt, z którym można skontaktować się poprzez e-mail bosc@wp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. Ustawy oraz aktów wykonawczych.

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

- Urząd Miasta i Gminy w Rabce - Zdroju,

 - Kuratorium Oświaty,

- Centralna Komisja Egzaminacyjna,

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Szkoły,

- operatorom pocztowym i kurierom,

- bankom w zakresie realizacji płatności,

 - podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Szkołę przez przepisy prawa,

- organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

Uroczysta akademia z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

„Święta miłości kochanej Ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więzy, pęta niezelżywe!” - słowami Hymnu Szkoły Rycerskiej założonej w Warszawie w 1765 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, uczniowie klas IVb i Vb pod kierunkiem pań Doroty Rabskiej i Joanny Luberdy, rozpoczęli uroczystą akademię poświęconą 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.Więcej zdjęć

DWIE UCZENNICE NASZEJ SZKOŁY FINALISTKAMI MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO”

Karolina Doniec oraz Patrycja Guzik z klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju zostały finalistkami Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego. Tytuł finalisty otrzymali uczniowie, którzy w etapie wojewódzkim konkursu uzyskali co najmniej 50% czyli 40 punktów. Do wzięcia udziału w kolejnych etapach Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego uczennice były przygotowywane początkowo przez panią mgr Katarzynę Nawarę a następnie panią mgr Agnieszką Klimasarę.

UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY LAUREATEM KONKURSU PLASTYCZNEGO „W TROSCE O CZYSTE POWIETRZE”

Jan Skawski z klasy IV a znalazł się na liście laureatów Konkursu Plastycznego pt. „W trosce o czyste powietrze”. Otrzymał wyróżnienie w kategorii klas IV – VI szkoły podstawowej. Opiekunem artystycznym ucznia była pani Małgorzata Bala.

Wycieczka do Straży Pożarnej

Dbanie o swoje bezpieczeństwo, a także innych, to jedne z celów podstawy programowej. Dziecko powinno wiedzieć jak zachować się w sytuacji zagrożenia, pożaru, do kogo ma się zwrócić o pomoc. Aby zrealizować te cele, 27 kwietnia 2018 roku, uczniowie klas trzecich wraz z wychowawczyniami udali się na wycieczkę dydaktyczną do Państwowej Straży Pożarnej w Rabce-Zdroju. Celem wycieczki było również poznanie pracy strażaków, kształtowanie świadomości znaczenia i charakteru ich pracy, zapoznanie się z wyposażeniem wozów. Dzieci mogły z bliska przyjrzeć się ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażaka.

Wycieczka do banku PKO w Rabce-Zdroju

W ramach organizowanej w naszej szkole XVIII edycji akcji „Góra Grosza” klasa IIIb w marcu odbyła wycieczkę do banku PKO w Rabce-Zdroju w celu policzenia zebranych monet – około 22 kilogramy. Maszyna licząca monety wzbudziła duże zainteresowanie wśród trzecioklasistów, gdyż każdy mógł wsypać garść zebranych „groszy” i ani się obejrzał, a już było wiadomo ile ich jest. Po wsypaniu wszystkich monet do maszyny liczącej okazało się, że zebraliśmy 497,84 złotych.

Eko działanie przez segregowanie

Każdego roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Na zajęciach szkolnych uczymy się co robić ,aby nie niszczyć naszej Planety. Uczniowie klasy IIIa wołają głośno: „Świat sam sobie nie da rady-segregujmy więc odpady!!”. Wykonali ozdobne pojemniki na zużyte baterie i leki z materiałów odpadowych. Pojemniki posłużą im do segregacji w ich domach.

 Więcej artykułów w dziale aktualności

Najważniejsze informacje/div>
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2017/18

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój

Programy realizowane

w naszej szkole