Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

 

 

Wycieczka do banku PKO w Rabce-Zdroju

W ramach organizowanej w naszej szkole XVIII edycji akcji „Góra Grosza” klasa IIIb w marcu odbyła wycieczkę do banku PKO w Rabce-Zdroju w celu policzenia zebranych monet – około 22 kilogramy. Maszyna licząca monety wzbudziła duże zainteresowanie wśród trzecioklasistów, gdyż każdy mógł wsypać garść zebranych „groszy” i ani się obejrzał, a już było wiadomo ile ich jest. Po wsypaniu wszystkich monet do maszyny liczącej okazało się, że zebraliśmy 497,84 złotych.

Eko działanie przez segregowanie

Każdego roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Na zajęciach szkolnych uczymy się co robić ,aby nie niszczyć naszej Planety. Uczniowie klasy IIIa wołają głośno: „Świat sam sobie nie da rady-segregujmy więc odpady!!”. Wykonali ozdobne pojemniki na zużyte baterie i leki z materiałów odpadowych. Pojemniki posłużą im do segregacji w ich domach.

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH GMINA RABKA-ZDRÓJ JEST ORGANEM PROWADZĄCYM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Na podstawie zgłoszenia rodziców do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie bez postępowania rekrutacyjnego. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem tych szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Wnioski w wersji papierowej będzie można składać w publicznych szkołach podstawowych w godzinach podanych przez dyrektora szkoły. Wnioski można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych publicznych szkół, określając w nich kolejność wybranych placówek, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. <<<więcej informacji i pliki do pobrania>>>

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, PUBLICZNYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ PUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE RABKA-ZDRÓJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zapisy do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego odbywają się w dniach 08.03.2018 r. – 16.03.2018 r. Wnioski w wersji papierowej będzie można składać w przedszkolach, szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego w godzinach podanych przez dyrektora przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego. Wnioski można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek wychowania przedszkolnego, określając w nich kolejność wybranych placówek, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. <<<więcej informacji i pliki do pobrania>>>

Chór Dziecięcy Rabki - Zdroju

Chór Dziecięcy Rabki-Zdroju zaprasza wszystkie dzieci i młodzież z naszej gminy do wzięcia udziału w Projekcie "Śpiewająca Polska", do którego otrzymaliśmy zaszczytną nominację. Wydarzenia obligatoryjne projektu "Śpiewająca Polska" dla naszego regionu to:

• 22 maja- konkurs chórów w Centrum Pendereckiego w Lusławicach

• 4 listopada - koncert w Filharmonii Krakowskiej.

• koncert "Śpiewająca cała Polska" z udziałem publiczności

Harmonogram stałych spotkań z dziećmi i młodzieżą obowiązuje do końca roku szkolnego 2017/2018 : Szkoła Podstawowa w Rdzawce: we wtorki o 14:15

Szkoła Podstawowa w Chabówce : w czwartki o 14:15

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rabce-Zdroju: w środy o 15:30

Szkoła Podstawowa w Ponicach : we wtorki o 15:30

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce - Zdroju: w środy o 14:15

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Rabce-Zdroju: w czwartki o 15:30

Zajęcia z chóru podczas ferii zimowych będą odbywać się w Miejskim Ośrodku Kultury w Rabce-Zdroju: w każdy wtorek, środę i czwartek od godziny 10:00 do 12:00

Dyrygentem i opiekunem chóru jest Kinga Brandys-Wójciak 886 688 899

Bal karnawałowy

Bal karnawałowy dla dzieci to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą , dostarczającą im wielu przeżyć i radości. W dniu 30.01.2018r. odbył się bal przebierańców dla uczniów klas I-III. Były tańce, konkursy, wybory najciekawszych przebrań i słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców. Więcej zdjęć

 Więcej artykułów w dziale aktualności

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2017/18

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój

Programy realizowane

w naszej szkole